+31 (85) 0130270 info@actu-all.com

LPS b.v. met haar afdelingen ‘Chemie’ en ‘Techniek + Service’ is al sinds jaren een begrip in de lab‐, pilot‐ en procesindustrie.

  •  LPS heeft een naam hoog te houden en dat gaat ook gebeuren ! ‐

LPS Het onderdeel Techniek + Service: blijft volledig ongewijzigd voor u. Uw aanspreekpunt voor alle standaard technische equipment en spares, tot volledig maatwerk van technische opstellingen op gebied van laboratorium en pilot plants. Alle vertrouwde LPS Techniek medewerkers blijven u, onder de voor u bekende gegevens te woord staan. (gegevens LPS b.v. zie onderstaand)

LPS Het onderdeel Chemie: gaat over naar Actu‐All Chemicals b.v. Uw aanspreekpunt voor al uw chemicaliën , speciaal receptuur chemie en toebehoren. Alle vertrouwde LPS Chemie medewerkers maken de transitie mee naar Actu‐All Chemicals b.v. (gegevens Actu‐All b.v. zie onderstaand)

John Murphy, sedert 1994 mede aan het roer van LPS b.v. , gaat de komende 5 maanden afscheid nemen van zijn levenswerk, maar niet zonder de geruststellende gedachte dat deze overdracht geen gevolgen heeft voor zijn klanten en leveranciers. 

Actu‐All Chemicals, een snel groeiend bedrijf met jeugdig elan van in het metier gerijpte, ervaren mannen van het eerste uur, t.w. Bert Snoeyink, Guido van der Wal en Sjonni van Oosterwijk, zien grote mogelijkheden om in de combinatie van de twee ondernemingen , elkaars ervaring en specifieke voordelen verder te laten rijpen tot een enorm gezonde club.

Beide bedrijven zullen, ieder in eigen specialismen, uw wensen blijven en gaan invullen !

LPS b.v.
Randmeer 36 te Oss
info@lps.nl
+31 (412) 669633

Actu‐All Chemicals b.v.
Randmeer 36 te Oss
info@actu‐all.com
+31 (412) 669644